Psykoterapia

Valviran ja KELA:n hyväksymää psykoterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille asiakkaille.

Yksilöpsykoterapia on ammatillista, tutkittuun tietoon perustuvaa, valvottua toimintaa, jonka tavoitteena on asiakkaan psyykkisen kärsimyksen lievittyminen. Terapiassa on keskeistä asiakkaan omien voimavarojen ja kykyjen löytyminen sekä tulevaisuuteen suuntautuminen. Elämän hankalat tilanteet voidaan nähdä haasteina, joiden kautta on mahdollista löytää ja oppia tärkeitä asioita itsestään.

Terapiassa tarkastellaan asiakkaan tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen välistä vuorovaikutusta sekä opetellaan uudenlaisia taitoja muuttaa ja vaikuttaa näihin vuorovaikutussuhteisiin. Menneisyyden traumaattisten kokemusten kohtaaminen ja työstäminen auttavat ihmisen kasvua ja oman itsen näkyväksi tulemista.

Lue lisää psykoterapiasta

Ota yhteyttä ja kysy lisää!