Eläinavusteinen terapia

Eläinavusteisessa terapiassa minulla on työparina oma koira.

Eläin tuo terapiasuhteeseen mukaan kolmannen osapuolen ja uuden vuorovaikutussuhteen, jota tarkastelemalla saadaan lisää ymmärrystä asiakkaan tilanteesta. Eläimen läsnäolo terapiassa synnyttää luottamusta ja turvallisuutta sekä antaa mahdollisuuden päästä käsittelemään syviä tunteita.

Eläimen kanssa toimiminen haastaa asiakasta kyseenalaistamaan aiemmin opittuja ajatusmalleja ja synnyttää monenlaisia myönteisiä tunteita kuten iloa, hyväksyntää ja onnistumista. Eläimen läsnäolo on rauhoittavaa ja antaa asiakkaalle kokemuksen hetkeen pysähtymisestä.

Eläinavusteinen terapia voi olla osa pidempää psykoterapia-prosessia tai itsenäinen lyhyempi prosessi, osana esim. tunnetaitojen opettelua.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!