Marjo Rintamäki

Olen psykoterapeutti Marjo Rintamäki ja toimin Valviran ja KELAn hyväksymänä yksityisenä ammatinharjoittajana Psykoterapia Carismassa. Olen valmistunut erityistason ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi Turun Yliopistosta. Valmistumisen jälkeen olen perehtynyt paljon kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, lisäksi teen jatko-opintoja psykofyysisestä psykoterapiasta sekä sensomotorisesta psykoterapiasta.

Psykoterapiassa minulla on asiakkaina lapsia, nuoria ja aikuisia. Minulla on pitkä työkokemus eri-ikäisten neuropsykiatristen asiakkaiden hoidosta ja kuntoutuksesta. Olen ollut mukana psykoterapeuttina KELA:n Oma Väylä -pilottihankkeessa 2015-2016  kehittämässä uudenlaista kuntoutusmallia ADHD-, ADD- ja asperger-asiakkaille.

Aikaisemmin olen tehnyt usean vuoden ajan myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa/ eläinavusteista terapiaa psykiatristen asiakkaiden sekä erityislasten ja -nuorten parissa. Tällä hetkellä minulla on työparinani psykoterapiassa aina silloin tällöin omat koirani. Teen työtä omissa toimitiloissa Yliopistonkadulla. 

Tiedän, etten tule psykoterapeuttina koskaan valmiiksi ja ammattiini kuuluu jatkuva uusien asioiden kohtaaminen, ihmettely ja lisätiedon hankkiminen mm. erilaisilla koulutuksilla.

Koulutukset

 • Sensomotorinen psykoterapia, LEVEL 1, traumojen hoito 2018-2019
 • Psykofyysinen psykoterapia/ syventävät opinnot 2018-21
 • Psykofyysinen psykoterapia/ perusopinnot 2017-18
 • TRE- syvärentoutus 2017
 • Lasten fokusoitu ahdistuksen kognitiivinen hoito 2017
 • FRIENDS- ohjaaja 2016
 • Käyttäytymisanalyysi 2015/2016
 • HOT- hyväksymis- ja omistautumisterapia 2015
 • Pakko-oireiden kognitiivinen psykoterapia 2015
 • MBB/ Mind Body Bridging 2015
 • ART/ Aggression Replacement Training 2011 ja 2013
 • Asperger koulutus 2012
 • Autismin kirjon syventävä koulutus 2011
 • Autisminkirjon hoito ja kuntoutus 2009
 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 2008

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!