Perhe- ja vanhempainohjaus

Vanhemmuudessa kohtaamme usein erilaisia haasteita, jolloin ammatillinen keskusteluapu ja ohjaus auttaa arjessa eteenpäin ja vahvistaa omaa vanhemmuutta. Tyypillisiä tilanteita hakeutua ohjaukseen ovat lapsen erityistarpeet ja eri kehitysvaiheet, kriisit ja muutokset sekä vuorovaikutuksen haasteet perheessä.

Vanhempainohjauksen tavoitteena on tukea vanhemmuutta sekä vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Vanhempia autetaan ymmärtämään omaa sekä lapsen käyttäytymistä haastavissa tilanteissa. Tärkeää on löytää yhdessä lisää toimivia keinoja lapsen kasvun tukemiseen. Vanhempainohjaus tukee myös vanhemman omaa jaksamista.

Vanhempainohjaus on myös tärkeä osa lapsen ja nuoren omaa terapiaa. Lapsen terapia ei ole ainoastaan lapsen tai nuoren oma asia, vaan myös vanhemmat joutuvat työstämään asioita, jotta terapia onnistuisi ja siitä saataisiin paras mahdollinen hyöty koko perheelle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!