Neuropsykiatrinen ohjaus

Neuropsykiatrinen ohjaus sopii kaikille, joilla on haasteita omassa arjen- ja elämänhallintataidoissa esim. adhd, add tai asperger oireiden takia.

Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan omassa arjessa ja toimintaympäristössä esim. kotona, koulussa tai harrastuksessa, juuri niissä tilanteissa, joissa asiakkaan haasteet ovat.

Neuropsykiatrisen ohjauksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omia taitoja arjessa selviämiseen sekä löytää uudenlaisia keinoja elämänhallintaan.

Työskentely suunnitellaan aina yksilöllisesti ja yhdessä voidaan harjoitella esim. vuorokausirytmiä, laskujen maksua, kodinhoitoa, läksyjen tekemistä, kaupassa käyntiä, bussilla liikkumista, oman harrastuksen etsimistä ja sosiaalisia taitoja.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!